Zorgaanbod

Huisarts Kolenberg Wachtkamer

Spreekuren

Voor goede informatie en adviezen over allerlei klachten kunt u eerst kijken op Thuisarts.nl

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. Dat kan op dit moment alleen telefonisch en niet via de website. De assistente zal in overleg met u bekijken wat voor soort afspraak nodig is. Dit kan een afspraak op de praktijk zijn, maar soms kunnen klachten of vragen ook in een telefonisch consult besproken worden. Daarnaast is het mogelijk om een beeldbelafspraak in te plannen. Deze laatste mogelijkheden zijn vooral geschikt voor klachten of vragen waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is. Wanneer u belt, probeer dat dan zoveel mogelijk in de ochtend te doen, dat vergemakkelijkt onze planning.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht. U hoeft trouwens geen antwoord te geven op deze vraag.

De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Het patiëntenportaal

Op de website van de praktijk www.huisartshoofdweg176.nl kunt u inloggen in het patiëntenportaal. Hierin kunt u:

 • uw medisch dossier inzien
 • chronische medicatie nabestellen
 • een vraag stellen in een e-consult

Hoe log ik in? 

Hiervoor heeft u een persoonlijke inlogcode nodig. Hiervoor meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij de assistente aan de balie. Zij stuurt u een linkje op uw e-mail adres. Ga vervolgens naar onze website, in de rechter kolom kunt u nu inloggen onder ‘aanmelden’.

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen u, de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk kunnen uw gegevens inzien. U logt namelijk in via een beveiligd systeem.

Pas op met het delen van uw gegevens met anderen.

U kunt uw medisch dossier aan anderen laten zien. Bijvoorbeeld aan een familielid of goede vriend die u helpt met uw gezondheid. Bedenk eerst of u het goed vindt dat die persoon uw gegevens inziet.

Soms vragen verzekeraars, gemeenten of een ander bedrijf om informatie over uw gezondheid. Vaak bent u niet verplicht om die gegevens te leveren. In sommige gevallen kan het zijn dat u uw gegevens wel wil geven. Geef dan nooit uw hele medisch dossier en geef alleen de gegevens die nodig zijn. Twijfelt u over het afgeven van uw medische gegevens? Bespreek dit dan met de huisarts of de assistente, zij kunnen u helpen met de afweging.

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef uw inlogcodes nooit aan anderen. 

 

Telefonisch spreekuur en beeldbellen

Voor het telefonisch spreekuur belt u tussen 08.00 en 12.00 uur naar de praktijk. De assistente zal u dan inplannen op het telefonisch spreekuur. U wordt dan door de huisarts teruggebeld. Wij doen ons best ons te houden aan de opgegeven tijd en vragen u om dan telefonisch bereikbaar te zijn.
.
Voor uitslagen van laboratoriumonderzoeken en röntgenfoto’s kunt u ook het beste tussen 8.00 en 12.00 uur bellen. Daarnaast is het mogelijk dat u deze uitslagen via het patiëntenportaal inkijkt, eventueel met een advies van de dokter erbij.

Het is ook mogelijk om een beeldbelconsult te hebben. Hiervoor is het nodig dat u beschikt over een computer of een smartphone. Op het moment dat u met de assistente deze afspraak maakt, krijgt u een link toegestuurd. Op de afgesproken tijd klikt u op deze link. De verbinding met de dokter of praktijkondersteuner wordt dan tot stand gebracht.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Belt u voor het aanvragen van een visite zo mogelijk voor ‘s ochtend 10.00 u.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Zij kan ook adviezen geven over veel voorkomende klachten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
.
.U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • urine onderzoek
 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • bloedsuiker- en Hb-controle
 • zwachtelen

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 u
.
Vermoeden blaasontsteking? 
Als u vermoedt dat u een blaasontsteking hebt, lever dan een ochtendurine in bij de assistente. Deze urine moet niet ouder zijn dan twee uur, tenzij in de koelkast bewaard.
.
Zij zal u vragen een formulier in te vullen over uw klachten. U kunt het formulier ook vast thuis printen en invullen:
Vragenlijst bij urine-onderzoek

Praktijkondersteuning

Bij de praktijkondersteuner Somatiek kunt u terecht voor begeleiding bij:.

 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • astma en COPD
 • hart- en vaatziekten
 • stoppen met roken
 • leefstijlverandering

.
.

Bij de praktijkondersteuner GGZ kunt u terecht voor begeleiding bij:

 • overspanning, burn out
 • relatieproblemen
 • angsten
 • verdriet
 • depressie
 • andere psychische problemen
Translate »
Call Now Button